Instalacje odgromowe - ESBS - Automatyka i Sterowanie

Instalacje odgromowe

????

Instalacja odgromowa to instalacja stosowana najczęściej w budownictwie mieszkalnym której zadaniem jest ochrona obiektu przed porażeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych.

Instalacja odgromowa składa się z:

  • zwodów bezpośrednio przyjmujących wyładowania
  • przewodów odprowadzających, które łączą zwody z przewodami uziemiającymi
  • przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem
  • uziomu, odprowadzającego ładunek elektryczny do metalowych części umieszczonych w gruncie

Naturalnym źródłem wyładowań elektrycznych w zjonizowanym powietrzu może stać się każdy ostro zakończony element przewodzący wystający poza jednolity zarys budynku - w szczególności metalowe elementy dachu lub ściany.

Instalacje odgromowe zabezpieczają obiekty mieszkalne oraz ich mieszkańców przed pożarami i porażeniami piorunów. W instalacjach odgromowych mają zastosowanie najczęściej zwody naturalne, lub rzadziej - zwody sztuczne poziome lub pionowe. Ich celem jest w przypadku powstania wyładowania piorunowego - jak najszybsze zwiedzenie go ku gruntowi. Do budowy zwodów i przewodów odprowadzających wykorzystywane są zewnętrzne metalowe warstwy pokrycia dachu lub w przypadku niepalnych warstw dachowych wewnętrzne warstwy i dźwigary metalowe, zbrojenia żelbetowe, wszelkie elementy metalowe wystające poza dach i metalowe pokrycia ścian. Jako uziomów naturalnych używa się metalowych części podziemnych, nieizolowanych żelbetowych fundamentów, metalowych rurociągów wodnych lub uziomów pobliskich obiektów budowlanych.

Istnieją dwa typy instalacji odgromowych:

Tradycyjne pasywne

Wykorzystujące zwody niskie poziome. Wymagają one jednak pokrycia siecią przewodów odprowadzających znacznych połaci dachów wraz z kominami. W instalacjach tych zastosowanie ma uziom otokowy - każdy element mogący być miejscem przywołania pioruna zostaje uziemiony poprzez opuszczone przewody uziemiające z każdej strony budynku.

Aktywne

Są podwyższone zwody wystających wysoko ponad obiekty budowlane. Ściągają one powstające wyładowania wprost na głowicę aktywną piorunochronu - przy ich stosowaniu wystarczy tylko jeden przewód odprowadzający.

Kontakt

Napisz do nas

Adres

ul. Koło Studni 12 32-048 Jerzmanowice / Kraków

Telefon

+48 513 162 428

Email

biuro@esbs.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © ESBS 2016. Realizacja VISIVAE.